Lahemaa - rannamaa

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Programmis tutvustatakse Soome lahe ja Eesti põhjaranniku geoloogilist kujunemist, mere ja ranniku elustikku, ranna-aladel elavate inimeste traditsioone ning elatise teenimist merel. Läänemere probleemid,  kuidas hoida merd puhtana. Oandu - Altja retkel õpime tundma huvitavat lõiku Põhja-Eesti rannikumadalikust. Rajal avaneb pinnavormide ja looduse erakordne mitmekesisus ning Läänemere kujunemise ajaloo põhietapid.

Toimumiskoht: Oandu külastuskeskus, Oandu –Altja rada, Altja rand

Päevakava

  • Külastuskeskuse saalis filmilõikude „Märka merd“ vaatamine.
  • Mereteemaliste väljapanekutega tutvumine ja mereranna liikide määraja koostamine.
  • Oandu – Altja matkarajal tutvume jää liikumisest tekkinud pinnavormidega, jõe ja jõeoru elustikuga.
  • Altjal heidame pilgu rannaküla ajalukku.
  • Altja rannas mereranna leidude otsimine ja määramine.
  • Kaasavõetud eine (vastavalt soovile kas rannas, Altja kiigeplatsil või Oandu külastuskeskuse lõkkeplatsil). Buss tuleb vastu Altja Kõrtsi parklasse.

Seos õppekavaga

Mandrijää osa Eesti pinnase kujundamisel. Rannik ja ranniku pinnavormid. Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik. Organismide omavahelised suhted meres ja kaldaaladel. Mere mõju inimtegevusele ja ranna –alade asustatusele. Läänemere reostumine ja kaitse.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Mere ääres on tihti tuulisem ja jahedam kui mujal, riietus peab olema kihiline, soe, ilmastikukindel.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010

Omadused:


Teemad Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus2-6 km
Hind 20 inimest 70 EUR