Puud ja inimesed

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Programmi kaudu õpitakse tundma meie tähtsamate metsapuude omadusi ja seda, milleks inimesed neid kasutanud on nii minevikus kui tänapäeval. Uuritakse puude kütteväärtust, proovitakse saagimist ja puu koorimist. Metsaretkel saadakse teada, missugune mets kuskil kasvab ja kui vana see on. Pikemal programmil ka mõõdetakse puid ja vaadatakse  missuguseid töid sellises metsas on tehtud ja oleks edaspidi vaja teha.

Päevakava

  • Programm küünis. Puuriitade võrdlus, puude järjestamine kütteväärtuse järgi, saagimine ja lattide koorimine.
  • Vanade ja uute metsatööfilmide katkendite vaatamine külastuskeskuse saalis. Puidunäidiste ja metsatööriistadega tutvumine. Külastuskeskuse ekspositsiooniga tutvumine.
  • Grupitöö mõistatamismänguga „Puude ruudud“. 
  • Metsaretk pikkusega 2-4,6 km, vastavalt vanusele ja soovile.
  • Kaasavõetud eine söömine Oandu külastuskeskuse lõkkeplatsil või lõkkeonnis.

Seos õppekavaga

Eesti metsad. Puuliikide bioloogiline ja majanduslik iseloomustus. Metsamajanduse inimmõju metsale. Mets ajaloos ja kultuuripärandis.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga ja jalga ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010

Omadused:


Teemad Metsandus
Pärandkultuur
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus2-4,6 km
Hind 20 inimest 70 EUR