Metsa eluring

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Programmi eesmärgiks on õppida tundma majandusmetsade eluringi ja metsatööde aastaringi ning võrrelda majandus –ja kaitsemetsi. Seda tehakse omalaadse rollimängu vormis, kus grupp jaguneb 4-5 liikmelisteks „metskondadeks“, igaühel oma ülesanne rajal, samuti on oma rollid igal osalejal – kes on metsaülem, kes metsnik, kes metsakorraldaja jne. Iga ülesande täitmise eest saab palgaks „palgi“, pärast võrreldakse, milline metskond sai kõige rohkem „palke“.

Toimumiskoht: Oandu külastuskeskus.

Päevakava

  • Grupi vastuvõtt külastuskeskuse parklas, RMK ja külastuskeskuse tutvustamine.
  • Programmi tutvustus ja kaelakaartide põhjal töögruppideks („metskondadeks“) jaotumine.
  • Filmi „Metsa eluring“ vaatamine külastuskeskuse saalis.
  • Suundumine riigimetsas ettevalmistatud marsruudile ja seal metsanduslike ülesannete lahendamine ning metsanduslike mõistetega tutvumine
  • Metsast saabudes värskete teadmiste põhjal „Metsa eluringi“ magnetplakati ülesande lahendamine.
  • Päev lõpetatakse Oandu lõkkeplatsil.

Seos õppekavaga

Mets kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine. Mets kui kooslus. Metsamajandus. Seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, füüsika, bioloogia). Metsavarud ja nende hindamine.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine. Selga ja jalga ilmastikule vastav riietus (metsas liikumiseks on sobivaimad vettpidavad kõrgema säärega jalanõud, kuna marsruudil on märgi kohti).

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010

Omadused:


Teemad Metsandus
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus2,5 km
Hind20 inimest 70 EUR