Metsaülesanded minevikust tänaseni

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

1860. aastal ehitatud vanas metskonnakeskuses tutvutakse pärandkultuuriga ja metsatöödega minevikust tänaseni. Mõõdetakse puid, hinnatakse raielanki ja kasutatakse matemaatikas ja füüsikas õpitut praktiliste ülesannete täitmiseks metsas ja külastuskeskuses.

Päevakava

  • Tutvutakse vana küüni ja aida ekspositsiooniga, uuritakse erinevate puude puitu ning selle omadusi
  • Vaadatakse külastuskeskuses katkendeid vanadest metsatööfilmidest ja tutvutakse sellega kuidas sama tööd tehakse kaasajal.
  • Metsaretk Oandu metsades 3,5 km. Uurime mitme metsa vanust ja tekkelugu. Kehastume noorteks metsnikeks ja valime välja raiutavad puud hooldusraie langil. Mõõdame puid ja kasutame mõõtmistulemusi arvutustes.
  • Lõunaeine Oandu külastuskeskuse lõkkeonnis või lõkkeplatsil. 

Seos õppekavaga

Seosed erinevate õppeainete vahel (matemaatika, füüsika, bioloogia), matemaatikateadmiste praktiline rakendamine. Metsavarad ja nende hindamine. Mets kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine läbi ajaloo. Metsamajandus, selle osa kultuuripärandis.

Lisainfo

Soe ja ilmastikule vastav riietus ning jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010

Omadused:


Teemad Metsandus
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegSügis
Talv
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3-4 tundi
Raja pikkus1,7-3,5 km
Hind 20 inimest 70 EUR