Oandu metsade lood. Pärandkultuuri bussiretk

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Bussiretke käigus tutvutakse Oandu külastuskeskuse ja selle ligi 150-aastase ajalooga, vaadatakse peahoones lühifilmi vana aja metsatöö võlust ja valust, uuritakse ja proovitakse Käbitares ja Küünis vana aja metsatööriistu ning käbikuivati sisseseadet. Sõidetakse bussiretkele, tehes vahepeal lühikesi jalutuskäike huviväärsuste juurde metsas. Käiakse Kiviaia rajal eelmiste põlvkondade elu ja tööde jälgi otsimas, külastatakse legendidega ümbritsetud Esku kabelit ja surnuaeda, vaadatakse tee ääres vanu verstakive ja vana aja metsateadlaste avastusi 70 aastat tagasi rajatud metsanduslikel katsealadel. Uudistatakse sügavas sälkorus põlismetsa all voolavat Laevapõhja allikat. Pikemal programmil heidetakse Sagadi mõisas pilk mõisaaegsele metsade majandamisele, külastatakse mõisahoonet ja metsamuuseumi. Kogu retke saadavad legendid, lood ja pärimused.

Päevakava

  • Väike ring: RMK Oandu külastuskeskus, 15 km bussiga, 1-3 km jalgsi,  kokku 3-4 tundi: Oandu külastuskeskus – Esku – Laevapõhja allikas – Koljaku – Sagadi – Oandu- (Altja).
  • Suur ring: Oandu külastuskeskus, 26 km bussiga, 3-5 km jalgsi, kokku 5 tundi. Oandu – Esku –Laevapõhja allikas– Koljaku – Palmse - Sagadi mõis – Oandu – (Altja).

Seos õppekavaga

Eesti metsad. Metsade majanduslik iseloomustus, ajalugu ja kultuuripärand. Mets kui taastuv loodusvara, selle kasutamine ja uuendamine läbi ajaloo.

Lisainfo

Pärandkultuuri bussiretke pikkust ja jalgsi kõndimise osa retkel saab muuta vastavalt ilmale ja osalejate soovile. Lõunasööki on grupil endal võimalik tellida Sagadi mõisast, Ojaäärse puhkemajast, Palmse kõrtsist või mujalt ümbruskonnast, või võtta ise kaasa piknikutoitu Oandu või Ojaäärse lõkkeplatsil lõkke ääres söömiseks. Viimasel juhul saab eelneval kokkuleppel Oandul pakkuda taimeteed.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010, 5106 644

Omadused:


Teemad Pärandkultuur
Sihtrühm 7.-9. klass
10.-12. klass
Täiskasvanud
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suuruskuni 50 inimest
Kestusväike ring 3-4 tundi
suur ring 5 tundi
Hindväike ring 153,40 EUR
suur ring 172,60 EUR