Vihmakeep

  • Grupi liikmed: Eeva, Anne, Kadi, Paula
  • Start: Liiapeksi , 08.09.2012
  • Finiš: Apuparra , 08.09.2012
  • Liikumisviis: Jalgsi
  • Läbitud kilomeetrid: 22

Matka kirjeldus:

Matka eesmärgiks oli nautida kaunist sügisilma ning jätta veel enne suve lõppu oma sammud Oandu-Ikla matkateele, et järgmisel suvel oleks kust jätkata! Matk sai alguse Narva maantee äärest - Liiapeksi teeristilt. Kuni Paukjärveni aeglustasid matkatempot tublisti tee ääres leiduvad männiriisikad, mille korjamiseks ei tarvitsenud Kõnnu Suursoos kohati isegi laudteelt maha astuda. Liiapeksi - Järvi Pikkjärve vaheline lõik võb vihmase ilma korral päris poriseks osutuda. Väga maaliliselt mõjus vihmase ilmaga Pikklaugas - enne Kõnnu Suursoo laudtee algust. Paukjärvele järgnevatest kaunitest väikestest järvedest viimase - Kaasikjärve juures jälgisime punaste täppidega matkatee tähistust, kuid sattusime millegipärast Jussi järvede juurde jõudmise asemel hoopis Jussi nõmmele viivale teele. Lõpuks leidsime siiski ka järved üles ning tegime ähvardavate kõuekärgatuste saatel lõkke üles. Pärast pausi liikusime edasi Soodla jõge ületava Koonukõrve silla suunas. Enne pimeduse tulekut oli aeg hakata matkateelt lahkuma ning liikusime Venejärve juurest Piibe maantee poole.

Soovitused teistele matkajatele:

Tagasiside RMK-le:

RMK matkatee kaardi leppemärkide juures on vaatetorni tähis, kuid kahjuks on kogu matkatee ulatuses tähistatud, vaid üks vaatetorn. Matka planeerides oleks hea teda ka teiste teele jäävate vaatetornide asukohti!

Galerii:


Matkapäevik

Kõikidel matkajatel on võimalus oma kogemus RMK matkateede läbimisel RMK lehele kirja panna. Jagage oma kogemusi järgmiste matkajatega!


Lisa oma matk