Seljakotiprogramm-Kõik linnud, lilled, liblikad … Ise ja omadega

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Seljakotiprogramm annab õpetajale või grupijuhile võimaluse iseseisvalt programm läbi viia, kasutades selleks külastuskeskuse poolt välja töötatud töölehti ja õppevahendeid. Iseseisev programm algab Kabli külastuskeskuses sealse töötaja sissejuhatuse ja programmi tutvustusega, seejärel jätkub retk iseseisval liikudes mööda looduse õpperada ja rannikut. Retk lõpeb iseseisva teadmiste kontrolliga külastuskeskuses. Kogu avastusretk kulgeb mööda kaunist Liivi lahe rannikuala, kus huvilistel tuleb loodusest erinevatele küsimustele vastuseid otsida.
Programmis tutvustatakse Kabli looduse õpperajal ja sealsel looduskaitsealal esinevaid elupaiku, mis on tunnistatud kaitse vääriliseks kogu Euroopa ulatuses: liivamadal, liivarand, rannaniit, hall luide, metsastunud luide, looduslik jõgi, sanglepa lodumets ja Kabli linnujaam.
Programmi eesmärk on tundma õppida looduse omavahelisi seoseid ning teha koostööd oma kaaslastega grupis. Lisaks õpitakse loodust märkama ja looduses käituma.

Päevakava

  • Õpetaja või grupijuht saab külastuskeskuse juhendajalt vastava õpperaja kaardi, programmi vahendite ja töölehtede komplekti ning juhised nende kasutamiseks. Lisaks programmi sissejuhatusele tutvustab külastuskeskuse juhendaja grupile keskust ja seal olevaid võimalusi. Külastuskeskuses toimuv sissejuhatus on maksimaalselt 30 minutit.
  • Rada läbitakse iseseisvalt ilma külastuskeskuse poolse saatjata.
  • Avastusretk grupijuhi või õpetaja juhendamisel, töölehtede täitmine jm tegevused vastavalt programmile.
  • Õppekäik võib toimuda üksikult, paarikaupa, või kogu grupp koos.
  • Seljakotiprogrammi seljakotis on: kirjutusalused, pliiatsid, töölehed, binokkel, Kabli looduse õpperaja kaart, erinevad määrajad ( linnud, taimed, putukad), mõõdulint, luup, esmaabipakend, sääsetõrjevahend.
  • Seljakott ja selles olevad külastuskeskuse vahendeid tuleb pärast retke keskusesse tagastada.

Lisainfo

Seljakotiprogramm võib olla abiks grupile, kes RMK poolt juhendatud soodusprogrammide hulka ei mahu. Samuti saab seda tegevust planeerida pikema looduslaagri osana või sõpruskonna huvitava tegevusena.
Sõltuvalt aastaajast ja huvist saada lisateadmisi, saab külastuskeskusest retkele kaasa raamatuid, määrajaid. Teemade valik on: taimed, linnud, liblikad, putkad, seened, samblad/samblikud, kalad.
Programmile tuleb eelnevalt registreerida!

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm Kõik vanuserühmad
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-3 tundi
Raja pikkus2 km
HindTasuta