Palgiparvetus Priivitsa ojal

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Ajalooürikutest on lugeda, et rohkem kui 115 aastat tagasi toimus palkide parvetamine ka Priivitsa ojal, Liivi lahe kaldal. See oli tolle aja inimesele väga tähtis töö, mis tõi toidu lauale ja aitas peret ülal pidada. Tollel ajal teati ka mõisteid, mis käisid palgi parvetamise juurde, kuid kuidas on lood nüüdsel ajal? Kas vaatame aega tagasi ja proovime uuesti vanadele metsatöödele-tegemistele elu sisse puhuda? Tee endale ja sõpradele üks mõnus päev ja tule osale palgiparvetusel.

Seos õppekavaga

Paikkonna ajalugu, pärandkultuur. Siseveed-järved, sood, jõed: inimtegevuse mõju ja võimalused ressursside säästlikul kasutamisel. Inimene looduse osana, nähes ja tundes vee jõudu. Metsa majandamine, puidu ülestöötamine, puidutöötlemine, paberitööstus. Mets kui taastuv loodusvara, metsa tähtsus. Mõisted ruumimeeter ja tihumeeter- praktikas kasutamine.

Lisainfo

Selga ilmastikukindlad ja vanemad riided, jalga kummikud. NB! OHT SAADA VAIGUSEKS! Soovi korral oma eine kaasa!

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee, tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegKevad
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus4 tundi
Hind20 inimest 70 EUR