Kuueteistkümnenda RMK metsaviktoriini 2017 tulemused

Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.

Metsaviktoriinile registreerus tänavu 771 klassi 205 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 8317 õpilast.

Kõige raskemad tundusid õpilastele olevat sellised küsimused, kus internetist või raamatutest ei leidnud konkreetset, selget vastust vaid ainult põhimõtted mille alusel oma loogika abil vastus välja mõelda. Näiteks aasta mulla kirjelduses on öeldud, et see on väga kuiv ja toitainetevaene, ning enamasti kasvavad seal männikud. Piltidel oli aga peale samblikumänniku (õige vastus) veel jämedate tüvedega laanekuusik, sõnajalgadega lehtmets ja lopsakas viljapõld, mis sellisel mullal kindlasti kasvada ei saa. Keerulised olid ka mitme õige vastusevariandiga küsimused. Seal valiti tavaliselt ikka vaid üks variant, kuigi juhendis on kirjas, et õigeid vastuseid võib olla mitu. Nii olid näiteks aasta sambla küsimuses õiged nii variant a) käolina (rahvapärane nimetus) kui ka variant d) karusammal. Limatünnik on aga nii haruldane kaitsealune I kaitsekategooria liik kui ka seen, mille viljakehad ilmuvad kevadel.
Kindlasti on Metsaviktoriini küsimused keerulised just kõige noorematele õpilastele. Kuigi nende vastuseid hinnatakse omaette vanusekategoorias, on neil siiski raske mõnd pikemat - keerulisemat küsimust mõista ja sellele keskenduda. Oleme igal aastal viktoriini täiendanud ja kaasajastanud ning edaspidi koostame ka 1.-4. klassi õpilastele omaette küsimustekomplekti.
Üllatuslikult on kõik lapsed vist Naksitrallide raamatu läbi lugenud, sest küsimus Sammalhabeme rotitõrjetaime kohta, mida pidasime üpris keeruliseks, sai vist kõige rohkem õigeid vastuseid üldse! Loodame, et ka paljud teised taimed, puud, linnud ja liblikad said Metsaviktoriini kaudu pisut tuttavamaks.


Tulemused


Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said.

Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes. Auhinna juurde kuulub bussikompensatsioon programmile sõiduks iga vanuserühma 10 parimale klassile (nõuetekohaselt vormistatud arve alusel). Kui klassis on kuni 8 õpilast, on sõiduraha 100 eurot, rohkem kui 8 õpilasega klassidele 200 eurot. Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Kuna kevad on nii looduskeskustes kui koolides väga kiire aeg ja ettevõtmised juba pikalt ette planeeritud, on varasematel aastatel auhinnaprogrammid toimunud enamasti septembris-oktoobris. Võtke ühendust RMK looduskeskusega, kuhu soovite külla minna ja leppige aja ning programmi suhtes kokku. Auhinnaprogrammid ja transpordikompensatsioon kehtivad ainult 2017. aasta jooksul!

Infot RMK looduskeskuste, mitmesuguste metsahüvede, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab loodusegakoos.ee ja rmk.ee/eluring
Palju huvitavat lugemist – vaatamist meie loodusest pakub loodusblogi.

Täname veel kord teid kõiki,
KOHTUME METSAS!
metsaviktoriin@rmk.ee