Avastusretk putukametsas

Harjumaa, Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala, Aegviidu külastuskeskus

Palju on üldse putukaid? Kes on putukad ja kas on olemas head ja halvad putukad? Kuidas üldse teha vahet, kes on putukas, kes muu „mutukas“? Kuidas putukad omavahel suhtlevad ja miks on putukad meile vajalikud?
Kõik siin maailmas allub loodusseadustele ning putukate massiline levik on tihti seotud inimtegevusega. Programmi käigus võrdleme putukate arvu ja liigirohkust majandus-, hoiu- ja põlenud metsas. Räägime rekorditest putukamaailmas ning vaatame kuidas tekivad puudele „salakirjad“.

Toimumiskoht:
kas Nelijärve, Sõõriksoo loodusrada, Uuejärve loodusrada, Paukjärve loodusrada või Kakerdaja loodusrada

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad, bioloogiline mitmekesisus. Kooslus, liik ja toiduahelad. Sigimine ja areng. Mets elukeskkonnana ja mitmekesisus. Selgroogsete ja selgrootute loomade võrdlus. Looduskaitse.

Lisainfo

Kaasa võtta lõunaeine ja jook. Selga metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.

Lisainfo kontakt:
info.aegviidu@rmk.ee, tel: 5344 0549, 604 7212

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Looduskaitse
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-5 tundi
Raja pikkus1,5-7 km
Hind20 inimest 70 EUR