Metsa eluring

Pärnumaa, Pärnumaa puhkeala, Kabli külastuskeskus

Metsanduslik programm tutvustab praktilisi tegevusi metsas, põhitõdesid ja mõisteid. Kuidas mõõdetakse puude kõrgust, vanust ja jämedust? Kuidas arvutatakse puude mahtu kasvavas metsas ja metsamaterjalina. Milliseid puid raieks valida ja millal üldse metsa raiuda? Programmi käigus tutvustatakse metsa eluringi. Saadakse teada, kuidas mets uueneb ja kuidas teda uuendatakse, millised on metsa majandamise viisid. Mets kui elukooslus ja hapniku tootja – kellele teda vaja on?
Kas ja kuidas kliimamuutused mõjutavad metsi? Kas metsamajandamisel ja puidukasutusel võiks olla mõju kliimamuutustele? Kuidas vähendada CO2 atmosfääris?

Toimumiskoht: Kabli külastuskeskus, Laiksaare loodusrada, Rae järve matkarada, Kilingi-Nõmme metsarada,

Seos õppekavaga

Metsa kui taastuva loodusvara järjepidevuse tagamine metsamajandamise vajalikkus, metsateadlikkuse tõstmine. Lihtsate vahenditega mõõdistamise ja vaatlusoskuse arendamine. Keskkonda säästvate hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine. Teadmised metsa kasutamisest, uuendamisest, uuenemisest, metsakaitsest.
Ökoloogia. Organismide energiavajadus. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Fotosünteesi tähtsus.

Lisainfo

Selga- jalga ilmastikukindel ja metsaretkeks sobiv riietus ning jalanõud.

Lisainfo kontakt: info.kabli@rmk.ee; tel: 5302 0833

Omadused:


Teemad Metsandus
Looduses liikumine
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
10.-12. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2,5-3 tundi
Raja pikkus2-3 km
Hind 20 inimest 70 EUR