Põhja-Eesti puhkeala

Metsasihid, pinnaseteed ja teerajad on vaid jalgsi, suuskadel, ratsa või rattaga liiklemiseks. Mootor- ja maastikusõidukitega (sh ATV-d ja mootorsaanid) liiklemine väljaspool avalikke teid on keelatud!

Metsarikast Põhja-Eesti puhkeala on aastatuhandete vältel kujundanud käsikäes loodus ja inimene. Vaheldusrikkad maastikud pakuvad suurepäraseid võimalusi matkamiseks, marjade-seente korjamiseks ning muudeks metsapuhkuse viisideks.

Metsandus on selles piirkonnas olnud ikka tähtis tegevusala ja seetõttu on säilinud palju metsanduslikku pärandkultuuri, mis väärib avastamist.

Põhja-Eesti puhkeala asetseb suures osas kaitsealadel ja seetõttu on RMK eesmärk luua riigimetsas tingimused, kus inimene saaks looduses viibida ilma seda kahjustamata. Selleks on metsa rajatud ligi 50 km õppe- ja matkaradu ning mitmeid telkimis- ja peatuskohti.

Lõket teha ja telkida võib ainult selleks ette nähtud ja tähistatud kohtades!
Siinsed telkimisalad ei ole sobivad suurürituse korraldamiseks, võimalik on korraldada vaid looduslaagreid.

Asukoht
Lääne-Virumaa loode- ja Harjumaa kirdeosa
Magnet
Loodust ja metsanduse ajalugu tutvustavad programmid Oandu looduskeskuses ja Sagadi metsakeskuses, ajaloo- ja rahvapärimust tutvustavad kohalikud ettevõtjad
Tegevused
Matkamine, jalgrattasõit, loodus- ja pärandkultuuri retked, loodusvaatlus, telkimine, pikniku pidamine, loodusfotograafia
Teave
RMK Oandu külastuskeskus

+372 676 7010

info.oandu@rmk.ee
Aadress
Oandu, Vihula vald, 45432 Lääne-Virumaa
Kaitsealade valitseja
Keskkonnaamet, Põhja regioon
pohja@keskkonnaamet.ee

Siin asuvad:

Loodusmaja Ojaäärse loodusmaja
Lõkkekoht Pedassaare lõkkekoht, Kaberneeme lõkkekohad
Matkarada Pedassaare matkarada (4 km)
Metsamaja Pedassaare metsamaja
Muu Vainupea parkla, Kaberneeme parkla, Roela Käbimaja-muuseum, Kõverjärve parkla