Peipsiveere looduskaitseala


Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo looduskaitseala põhiväärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus ja Emajõe suur deltasoostik.
Kaitseala on riikliku looduskaitse all 1981. aastast, mil moodustati 30 uut sookaitseala. Kaitseala põhiliseks eesmärgiks on Emajõe deltasoostiku ning sealsete ohustatud ja haruldaste koosluste ning liikide säilitamine, kaitse ja uurimine. Kaitseala kuulub alates 1997. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka.

Asukoht
Tartumaa
Magnet
Erinevad sootüübid, soosaared, roostikud, jõed ja järved, neid ümbritsevad metsamassiivid
Teave
RMK Kiidjärve külastuskeskus
telefon
+372 676 7122
e-post
info.kiidjarve@rmk.ee
kiidjarve.looduskeskus@rmk.ee

asukoht Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet, Tartu kontor tel.+372 730 2240; e-post louna@keskkonnaamet.ee
Piirangud külastajatele

Lõket võib teha ja telkida ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Massiürituste korraldamiseks on vajalik saada luba kaitseala valitsejalt. Arvestada tuleb kalapüügiks kehtivate piirangutega.

Loe teistest piirangutest siit.
Failid        Kaitseala trükis välja antud Keskkonnaameti poolt 2015. a.
       Lae PDF  

Siin asuvad:

Lõkkekoht Kantsi lõkkekoht, Koosa lõkkekoht
Õpperada Emajõe õpperada (2,5 km)